Ga naar de website van Loopgroep Zeeland

Stichting Samen in Beweging i.o.

Doel

Zeeland Samen in BewegingDe Zeeuwse bevolking met lichamelijke en/of psychische problemen en probleemjongeren met behulp van begeleid lopen/runningtherapie helpen hun problemen te overwinnen en zo ook de mensen te helpen uit hun sociale isolement te komen.

Door het breed aanbieden van loopgroepen, runningtherapie-cursussen wordt gewerkt aan het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid van de inwoners van Zeeland door ze op een verantwoorde manier leren te bewegen (in de vorm van hardlopen).
Dit kan plaatsvinden vanuit preventief en stimulerend perspectief, maar ook als onderdeel van een rehabilitatieprogramma met verschillende domeinen (gezondheid, zingeving, arbeid, dagbesteding/hobby of sociaal-maatschappelijk).

 

Verwijzingen kunnen plaatsvinden vanuit de gezondheidszorg (GGD, huisartsen, Indigo, eerste en tweedelijns GGz-praktijken, Maatschappelijk Werk, bedrijfs- en verzekeringsartsen, etc.). Drempels in de motivatie kunnen worden verlaagd door het project kosteloos aan te bieden en door het bij voorkeur leveren van gesubsidieerde of gesponsorde goede, maar goedkope hardloopschoenen.

Vanuit de Stichting Samen in Beweging worden trajecten ingezet om potentiële verwijzers te informeren en te motiveren ten aanzien van het aanbod en de te volgen verwijsprocedure. Deze trajecten worden vanuit Stichting Samen in Beweging gecoördineerd en breed in de provincie aangeboden door verschillende runningtherapeuten en looptrainers.

Wat maakt dit concept zo bijzonder:

 

Links vorige pagina volgende pagina Visie - Missie

top