Ga naar de website van Loopgroep Zeeland

Stichting Samen in Beweging i.o.

Werkzaamheden

Uit te voeren werkzaamheden gekoppeld aan de doelen en doelgroepen

In contact treden met GGZ instellingen en hiervoor presentaties ontwikkelen. Het organiseren van een bijeenkomst waarbij plannen stichting worden gepresenteerd aan samenwerkende organisaties. (zie: Samenwerking.)
Runningtherapie groepen voor GGZ instellingen (test fases) opzetten.
Runningtherapie groepen voor doorverwijzingen vanuit arts, maatschappelijk werk, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten opzetten.

Het opleiden van trainers en runningtherapeuten zodat een gezamenlijke aanpak met betrekking tot trainingsleer, looptechniek en runningtherapie ontstaat binnen Zeeland.

Verstrekken van beschikbare verwijskaarten runningtherapie aan samenwerkende gezondheidszorg. Het ontwikkelen en verspreiden van folders over running therapie, start running trainingen bij samenwerkende gezondheidszorg. (zie lijst hier)

Het contact leggen met sponsoren om sportschoenen te verstrekken of tegen gereduceerde prijzen aan te bieden.
Verstrekken / uitlenen van sportschoenen aan deelnemers die deze uit financieel oogpunt in eerste instantie niet zelf kunnen aanschaffen.

Loopcursussen (Start Running) voor starters opzetten die kampen met overgewicht en andere lichamelijk klachten.

Het uitzoeken van vervolg trajecten naar regulieren loopgroepen en zo nodig bijscholen.
Begeleiden van deze vervolgtrajecten door informatie bijeenkomsten.

Instellingen benaderen die met probleem jongeren van doen hebben Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland (AZZ, nieuwe naam Juvent), maar ook bijvoorbeeld bureau HALT.
Trainingsgroepen opzetten voor probleemjongeren.

Trimloopwedstrijden en sportevenementen (bv. een mini-triatlon) organiseren en toegankelijk maken voor iedere doelgroep en recreatieve loper. Cursussen laten toewerken naar afsluitende trimloop/triatlon.

Begeleid nazorg en schoolt atletiek-duursport verenigingen om "cliƫnten" en "cursisten" op te vangen.

Doelgroepen vorige pagina volgende pagina Planning

top